Helsingin NMKY:n koripallo syyslomaleiri Kaisaniemessä

Helsingin NMKY:n koripallo syyslomaleiri Kaisaniemessä

Leirit 7 to 11 -year-olds

16.10.2023 - 20.10.2023

Helsingin NMKY:n koripallo syyslomaleiri Pakilassa

Helsingin NMKY:n koripallo syyslomaleiri Pakilassa

Leirit 7 to 11 -year-olds

16.10.2023 - 20.10.2023

Supersafkaa ruokakurssi

Supersafkaa ruokakurssi

Cooking 13 to 20 -year-olds

18.10.2023 - 20.10.2023