Ilmaisukoulu Tuikkeen teatteriryhmä: WATTI (B5) 16-19 v

Where and when?

18.8.2022-12.5.2023

Every week To 18:45 - 20:45

Ilmaisukoulu Tuike

Viertolantie 2-4 B
00730 Helsinki

Who for?

16 to 19 -year-olds

What does it cost?

485€ Lukuvuosi yhteensä 485 €, Maksun voi jakaa osiin Jousto-maksun avulla

Registration

Alkaa 24.5.2021

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: uusi.pilvikanava.fi/tuike/

Organizer

Ilmaisukoulu Tuike

Kysymykset sähköpostitse: ilmaisukoulu(@)teatterituike.fi


Instruction available in the following languages

suomi

B5-TASO, 16-19-vuotiaat: OMA TAITEELLINEN PROSESSI PRODUKTIOSSA

Vuoden aikana syvennetään aiemmin opittua ja kunkin oppilaan omaa persoonallista ilmaisua. Vuoden aikana vahvistetaan improvisaation taitoja, roolissa toimimista, vuorovaikutustaitoja sekä oman äänen löytymistä taiteellisessa prosesissa. Omia tavoitteita pohditaan yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Omat taiteelliset tavoitteet suhteutetaan yhteiseen taiteelliseen prosessiin niin, että kaikki työskentelevät yhteisen asian äärellä. Vuoden aikana tehdään ohjausharjoituksia, käsikirjoituksia ja kokeillaan skenografian eri osa-alueita. Lukuvuoden lopuksi valmistetaan yhteinen esitys, joka voi olla valmistettu devising-menetelmällä tai pohjana voi olla valmis tekstimateriaali. Esityksessä tulisi näkyä ryhmässä olevien yksilöiden oma taiteellinen tuotos, joka voi olla tekstiä, ääntä, valo- tai mediataidetta tai jotain muuta, missä tulee ilmi oppilaan oma taiteellinen näkemys ja vahvuudet.

TAVOITTEET

- Valita itselleen teatterin eri tehtävänkuvista erityisesti kiinnostava osa-alue

- Käyttää taiteellisessa prosessissa omaa kokemusmaailmaa, havaintoja ja aikaisemmin opittua

- Asettaa omalle työskentelylleen yhdessä ohjaavan opettajan kanssa tavoitteet, joita kohti johdonmukaisesti pyrkii

Ryhmä valmistaa vuoden aikana produktion. Ryhmä on tarkoitettu nuorille joilla on jo enemmän kokemusta teatterin tekemisestä. Ryhmään sitoudutaan koko vuodeksi.

Ryhmään voi ilmoittautua, jos on suorittanut opinnot B4-tasoon asti Ilmaisukoulu Tuikkeella tai hankkinut vastaavan tason taidot muuta kautta.