Malmin VPK - Palokuntaharrastus nuorille

Where and when?

1.10.2021-1.10.2031

Every week To 17:00 - 20:00

Malmin VPK

Askartie 8
00700 Helsinki

Who for?

6 to 17 -year-olds

What does it cost?

0€ Palokunnalta saa kaiken harrastukseen tarvittavan varustuksen.

Registration

1.10.2021-1.10.2031

Organizer

Malmin VPK:n nuoriso- ja varhaisnuoriso-osastot

Nuoriso-osaston johtaja: Risto Sinisalo, varajohtaja: Eevertti Mustonen, nuoriso-osasto@malminvpk.fi

Varhaisnuoriso-osaston johtaja: Kaisa Tolmusk, kaisa.tolmusk@malminvpk.fi


Instruction available in the following languages

suomi

Malmin VPK:lla on aktiivinen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osasto. Nuoriso-osasto on tarkoitettu 11-17 vuotiaille ja varhaisnuoriso-osasto 6-10 vuotiaille. Varhaisnuorten harjoitukset alkavat torstaisin klo 17.00 ja nuorten klo 18.00.

Nuoret harjoittelevat palokaluston käsittelyä, pienten palojen sammuttamista, ensiapua ja muita kansalaistietoja ja -taitoja. Yhteisiä leirejä muiden palokuntanuorten kanssa on pari kertaa vuodessa mm. kesällä pidettävä viikon mittainen koulutusleiri ja keväällä tai syksyllä viikonloppuleiri.

Palokuntanuorisotyön kasvatuksellisena tavoitteena on tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi, onnistuviksi, yhteistoimintaan pystyviksi, turvallisuustietoisiksi ihmisiksi, jotka asennoituvat muihin ihmisiin myönteisesti.