Partiotoimintaa Espoossa, Scouting in Espoo

Where and when?

1.8.2021-31.5.2022

Espoo

Espoo
02130 Espoo

Who for?

3 to 99 -year-olds

What does it cost?

Registration

Ei ilmoittautumisaikoja

Lue lisää partiosta yleisesti: www.partio.fi/tule-mukaan/ Läs mera om scouten i allmänhet: www.partio.fi/tule-mukaan/ Read more about the Scouts in general: https://scouts.fi/join/

Organizer

Espoon Partiotuki ryNedan på Svenska! Below in English!


Kiinnostaisiko sua harrastus, jossa pääset tekemään ja kokemaan uutta? Voisit lähteä retkille, leireille ja monenlaisiin tapahtumiin. Samalla tutustuisit uusiin ihmisiin ympäri Suomea. Lähde mukaan partioon!


Mitä se on?

Partio on harrastus, jossa pääset tekemään näitä asioita ja kokemaan paljon muuta! Parasta partiossa ovat hienot elämykset ja seikkailut yhdessä partiokavereiden kanssa.

Partiossa kaikki tehdään yhdessä kavereiden kanssa eikä ketään jätetä yksin. Partiossa opetellaan ja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia asioita ja taitoja. Partiossa nuoret pääsevät tekemään erilaisia projekteja oman ryhmänsä kanssa ja jotkut niistä saattavat viedä aina ulkomaille asti!

Partiossa opitaan tekemällä, joten sinun ei tarvitse osata mitään tiettyjä taitoja etukäteen. Riittää, kun olen valmis kokeilemaan uusia asioita ja pitämään hauskaa! Partiossa toimitaan samanikäisen kanssa omassa ryhmässä ja ryhmä kokoontuu noin kerran viikossa. Lisäksi viikonloppuisin on erilaisia tapahtumia, joihin voi halutessaan osallistua.


Katso miltä partio näyttää!

Video: Partio yllättää https://www.youtube.com/watch?v=aU0dyBaKe_M

Video: Partioleirifiilis https://www.youtube.com/watch?v=1B2ht3-2lB4

Partion löydät myös somesta

Instagram @partiokuuluukaikillle

YouTube @partiokuuluukaikille

TikTok @partioscout


Kuka voi liittyä partioon?

Monet aloittavat partion jo lapsena, mutta mukaan voit tulla minkä ikäisenä tahansa! Partio on kaikille avoin harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Partiota harrastetaan ympäri Pääkaupunkiseutua. Pääkaupunkiseudulta löytyy noin 120 partiolippukuntaa.

Mitä se maksaa?

Partion jäsenmaksu on 60–80 euroa vuodessa. Jäsenmaksun maksamalla saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Jäsenmaksun lisäksi retket, leirit ja tapahtumat maksavat erikseen. Viikonloppuretken hinta on keskimäärin 30–50 euroa.

Miten voi ilmoittautua mukaan?

Oman ryhmän löytäminen onnistuu helposti: www.partio.fi/lippukuntahaku/.

Tutustu lippukuntiin esimerkiksi heidän nettisivuillaan tai etsi heidät somesta! Täytä jäsenhakemuslomake ja lippukunta ottaa sinuun yhteyttä, jonka jälkeen voitte sopia yksityiskohdista tarkemmin.

Mikäli joku kavereistasi on jo partiossa, kannattaa myös kysyä häneltä, voisitko tulla tutustumaan hänen partioryhmäänsä. Partion voi aloittaa kaverin kautta tai lähteä mukaan ilman aiempia tuttuja!

Mistä saan lisätietoa?

Lue lisää partiosta nuorelle: www.partio.fi/tule-mukaan/partioharrastus-nuorelle/

Lue lisää partiosta yleisesti: www.partio.fi/tule-mukaan/


Jos kaipaat apua, ole rohkeasti yhteydessä

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

puh: (09) 8865 1200

papa.toimisto@partio.fi

www.päpa.fi/toimisto


Skulle du vara intresserad av en hobby där du kan göra och uppleva något nytt? Du kan åka på utflykter, läger och en mängd olika evenemang. Samtidigt skulle du träffa nya människor över hela Finland. Gå med i scouten!


Vad är det?

Scouting är en hobby där du får göra dessa saker och uppleva så mycket mer! Det bästa med scouting är de fina upplevelserna och äventyren tillsammans med scoutvännerna.

I scouten görs allt tillsammans med vänner och ingen lämnas ensam. Scouterna lär sig och övar olika saker och färdigheter. I scouten får unga göra olika projekt med sin egen grupp och några av dem kan till och med leda hela vägen utomlands!

I scouten lär vi oss genom att göra, så du behöver inte kunna några specifika färdigheter i förväg. Det räcker att du är redo att prova nya saker och ha kul! Scouterna träffas med jämnåriga i en egen grupp och gruppen träffas ungefär en gång i veckan. Dessutom finns det olika evenemang på helger som du kan delta i om du vill.


Se hur scouten ser ut!

Video: Scouten överraskar https://www.youtube.com/watch?v=aU0dyBaKe_M

Video: Scoutlägerkänsla https://www.youtube.com/watch?v=1B2ht3-2lB4

Scouten hittas också på some

Instagram @partiokuuluukaikillle

YouTube @partiokuuluukaikille

TikTok @partioscout


Vem kan gå med i scouten?

Många börjar scouten som barn, men du kan gå med i vilken ålder som helst! Scouting är en hobby som är öppen för alla, oavsett språk, religion eller bakgrund. Scouting utövas över hela huvudstadsregionen. Det finns cirka 120 scoutkårer i huvudstadsregionen.

Vad kostar det?

Scoutmedlemskapsavgiften är 60–80 euro per år. Genom att betala medlemsavgiften kan du delta i aktiviteterna i din scoutkår, scoutdistrikt och Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Utöver medlemsavgiften betalas utflykter, läger och evenemang separat. Genomsnittspriset för ett veckoslutsläger är 30–50 euro.

Hur kan jag anmäla mig med?

Det är enkelt att hitta din egen grupp: www.partio.fi/lippukuntahaku/.

Kolla scoutkårerna till exempel på deras webbplats, eller sök efter dem i some! Fyll i medlemsansökningsformuläret så kontaktar scoutkåren dig, varefter du kan komma överens om detaljerna mer noggrannt.

Om någon av dina vänner redan är med i scouten kan du också fråga honom eller henne om du kan komma och se hans eller hennes scoutgrupp. Du kan börja scouten genom en vän eller följa med utan några tidigare bekanta!

Var kan jag få mer information?

Läs mera om scouting för unga: www.partio.fi/tule-mukaan/partioharrastus-nuorelle/

Läs mera om scouten i allmänhet: www.partio.fi/tule-mukaan/


Om du behöver hjälp, ta kontakt

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

tel: (09) 8865 1200

papa.toimisto@partio.fi

www.päpa.fi/toimisto


Would you be interested in a hobby where you get to do and experience new things? You could go camping, take hikes and attend various events while meeting new people across Finland. Join the Scouts!


What is it?

Scouting is a hobby that allows you to do all these things and experience much more! The best thing about the Scouts are the terrific experiences and adventures you share with your troop mates.

In the Scouts everything is done together with friends, and nobody is left alone. We learn and practice a wide range of practical things and skills. In the Scouts, youths get to work on various projects together with their group. Some of these might even take you abroad!

We learn by doing, so you do not have to know any specific skills beforehand. As long as you are ready to try new things and have fun, that is enough. The Scouts operate in age groups that meet about once a week. There are also various events that are held on weekends that you may attend.


See what Scouting looks like!

Video: The Scouts are surprising https://www.youtube.com/watch?v=aU0dyBaKe_M

Video: Scout camp atmosphere https://www.youtube.com/watch?v=1B2ht3-2lB4

You can also find the Scouts on social media

Instagram @partiokuuluukaikillle

YouTube @partiokuuluukaikille

TikTok @partioscout


Who can join the Scouts?

Many begin their Scouting journey as children, but you can join at any age! The Scouts are open to everyone regardless of language, religion or background. Scouting happens all over the Helsinki metropolitan area. There are some 120 scout troops in the region.

How much does it cost?

The membership fee of the Scouts is 60–80 euros per year. By paying the membership fee you get to participate in the activities organised by your own troop, your region and the Guides and Scouts of Finland. In addition to the membership fee, hikes, camps and events have their own fees. On average, the weekend trips cost some 30–50 euros.

How can I sign up?

Finding your own troop is easy: https://scouts.fi/join/search-troops/.

Get to know the troops via their website or look them up on social media! Fill out the membership application and your troop will contact you so you can agree on the details.

If you already have a friend in the Scouts, you could also ask if you could tag along with them and check their troop out. You can begin Scouting either through a friend or by yourself!

Where can I find more information?

Read more about what Scouting can offer youths (in Finnish): www.partio.fi/tule-mukaan/partioharrastus-nuorelle/

Read more about the Scouts in general: https://scouts.fi/join/


If you need any help, do not hesitate to contact us

Guiding and Scouting in Helsinki

Tel: (09) 8865 1200

papa.toimisto@partio.fi

www.päpa.fi/toimisto