Perheakrobatia 2016-2019 (nro 05)

Where and when?

23.8.2022-6.12.2022

Every week Ti 18:15 - 19:00

Päivänkehrän koulu

Päivänkehräntie 2
02210 Espoo

Who for?

3 to 6 -year-olds

What does it cost?

55€ Kausimaksu syksy 2022/osallistuja

Registration

1.8.2022-20.11.2022

Organizer

Mari Nevasalmi

p. 0452390930, ilmoittautuminen@ovo.fi


Instruction available in the following languages

suomi, englanti

Perheakrobatia on lapsen ja aikuisen yhteinen jumppahetki, jossa molemmat saavat hien pintaan. Aikuinen voi olla äiti, isä, ukki, mummi tai vaikka kummi. Osallistuvalta lapselta vaaditaan sujuvaa kävelytaitoa.


Perheakrobatian tavoitteena on kehittää ketteryyttä, motoriikkaa, voimaa ja tasapainoa sekä tarjoaa samalla mahdollisuuden oppia ryhmässä toimimista ja leikkitaitoja.


Ilmoita osallistuva lapsi ryhmään ja lisää osallistuva aikuinen lapsen tietoihin huoltajaksi. Ensimmäisenä mainittu huoltaja lisätään ryhmän jäseneksi.