Sanataideryhmä 4 - 6-vuotiaille

Where and when?

15.8.2020-7.11.2020

Every week La 10:30 - 11:15

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry

Vilhonkatu 4 b 13
00100 Helsinki

Who for?

4 to 6 -year-olds

What does it cost?

Registration

11.6.2020-1.8.2020

Lisätiedot: marika.kivilehto@lukihero.fi, 040 547 4687 www.lukihero.fi Muutokset ovat mahdollisia.

Organizer

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO)

Lisätietoja Marika Kivilehto, puh. 040 5474 687


Instruction available in the following languages

suomi

Sanataideryhmä: 4­-6-vuotiaille

Lauantaisin klo 10.30- 11.15, ajalla 15.8.- 7.11.2020 (ei tuntia 5.9., 17.10. eikä 31.10.)

Sanataidetehtävien ja leikkien kautta kannustetaan lasta itsensä ilmaisemiseen ja mielikuvituksen käyttämiseen hänen omista lähtökohdistaan käsin.

Sanataide kasvattaa rohkeutta kielelliseen ilmaisuun ja kehittää sanavarastoa luovin menetelmin. Kielitaitoa harjaannutetaan elämyksellisesti ja vuorovaikutteisesti. Tavoitteena on herättää kiinnostus kirjoihin, kieleen ja kirjoittamiseen. Sanataidetehtävien ja leikkien kautta lapsi kehittyy kuuntelemaan, kertomaan, rakentamaan omaa kieltään ja itsetuntoaan.

Ryhmä suunnattu 4 - 6-vuotiaille, jotka kokevat tai joilla on oppimisvaikeuksia. Huom! Ei tarvitse olla diagnoosia osallistuakseen ryhmään.


Hinta 30 euroa HEROn jäsenille ja 55 euroa ei-jäseniltä

Ilmoittautuminen https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/ilmoittaudu/31801

Muutokset ovat mahdollisia.